1. Vietcombank

– Chủ tài khoản: DƯƠNG THỊ MAI

– Số tài khoản: 0021000440298

– Chi nhánh: Hội Sở Chính

2. ACB

– Chủ tài khoản: HOÀNG VĂN HUY

– Số tài khoản: 215928888

– Chi nhánh: Cửa Bắc

3. Viettinbank

– Chủ tài khoản: HOÀNG VĂN HUY

– Số tài khoản: 103001561289

– Chi nhánh: Quang Minh

4. BIDV

– Chủ tài khoản: HOÀNG VĂN HUY

– Số tài khoản: 22010003311801

– Chi nhánh: Thăng Long

5. Agribank

– Chủ tài khoản: HOÀNG VĂN HUY

– Số tài khoản: 1508205325027

– Chi nhánh: Tam Trinh

6. Sacombank

– Chủ tài khoản: HOÀNG VĂN HUY

– Số tài khoản: 020046076411

– Chi nhánh: Đông Đô